Onze visie

Etnische vrouwen hebben vaak een schat aan kennis en vaardigheden, maar lopen tegelijkertijd ook tegen barrières aan bij het vinden van een baan of het starten van een onderneming. Eén van deze barrières is het ontbreken van een goed netwerk. EZVN ziet een toekomst voor zich waarin de etnische vrouwen in Nederland (ondermeer met behulp van het EZVN netwerk) hun kennis en vaardigheden verder vergroten én benutten waardoor ze hun achterstandspositie zullen wegwerken en een rolmodel kunnen zijn voor toekomstige generaties.

Onze missie

EZVN wil etnische vrouwen stimuleren achterstanden op de arbeidsmarkt en de ondernemersmarkt in te lopen. Daartoe zet EZVN verschillende projecten op. Voor basisschoolleerlingen, voor studenten, voor professionals en voor (beginnende) ondernemers. EZVN zet hiervoor haar ‘eigen’ rolmodellen in wil ook nieuwe rolmodellen creëren en een podium bieden. Verder creëert EZVN een mooi (inter)nationaal netwerk voor de EZVN deelnemers waar ze hun ervaringen en kennis kunnen delen. EZVN organiseert meerdere netwerkbijeenkomsten per jaar. Ook is EZVN gesprekspartners voor diversiteitsvraagstukken voor bedrijven, overheden en non-profit organisaties.