Bliksemstages van JINC bij EZVN deelnemers

Unieke Samenwerking tussen EZVN en JINC

De stichting EZVN viert in 2016 haar 12-jarige bestaan en is uitgegroeid tot een groot netwerk van etnische zakenvrouwen en professionals. De afgelopen jaren heeft EZVN zich ingezet voor het verlagen van de hoge drempels die etnische vrouwen vaak ervaren als ze een baan zoeken of een onderneming willen starten.

In de afgelopen 11 jaar is de noodzaak tot het verlagen van deze drempels helaas niet minder geworden. Diverse maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren in de weg gestaan aan een substantiële verbetering van de positie van etnische vrouwen op de arbeidsmarkt of als startende ondernemer. Voor EZVN blijft er dus steeds veel te doen.

Bij het vaststellen van de doelstellingen voor de komende jaren, heeft EZVN besloten meer dan voorheen ook projecten voor de jeugd te initiëren. Interesse voor een studie of voor ondernemen wordt immers al in het primair en voortgezet onderwijs gewekt. Een gebrek aan goede voorbeelden en een tekort aan kennis op het gebied van studierichtingen en werkmogelijkheden zorgt te vaak voor verkeerde keuzes in het vervolgonderwijs en daarmee bijvoorbeeld ook voor vroegtijdige schooluitval.

Wij denken dat het netwerk van EZVN goede mogelijkheden biedt om de ervaring en kennis van jeugd op het gebied van arbeid en ondernemen te vergroten. De aanwezigheid van een grote diversiteit aan culturen, met name in de grote steden, maakt het belangrijk hierbij ook rolmodellen vanuit verschillende culturen in te zetten.

En deze taak past EZVN als geen ander.

EZVN is daarom in de regio Rotterdam in de maand februari een project gestart voor scholieren uit Rotterdam Zuid die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat doen we samen met JINC.

JINC (www.jinc.nl) is een landelijke vereniging die jongeren van 8 tot 16 laat ervaren hoe het bedrijfsleven eruit ziet en welke vaardigheden je nodig hebt om in een bedrijf aan de slag te kunnen. JINC Rotterdam werkt ook samen met het programmabureau Nationaal Programma Rotterdam Zuid. In dit programma hebben de rijksoverheid, de gemeente Rotterdam, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijfsleven de handen ineengeslagen om gezamenlijk een beter perspectief voor Rotterdam Zuid te creëren.

Het product van JINC dat door EZVN een warm hart wordt toegedragen is de Bliksemstage. De Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van ongeveer 2.5 uur. Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en uit de eerste twee leerjaren van het VMBO krijgen tijdens deze stage een kijkje achter de schermen van een bedrijf of instelling op een normale werkdag. Ze komen in kleine groepjes met één of twee begeleiders en doorlopen drie onderdelen: een korte presentatie over het bedrijf, een rondleiding én een praktisch deel waarbij de kinderen ook zelf een handje mogen meehelpen. Voor elk bedrijf is wel een mooie stage en een praktische

opdracht te bedenken. De stages sluiten aan bij een lessenserie op school.
Deelnemende bedrijven verzorgen gemiddeld 4 stages per jaar.

In de regio Rotterdam is er een fors tekort aan Bliksemstageplaatsen. Met name aan Bliksemstageplaatsen waar de leerlingen, die een grote diversiteit aan culturele achtergrond hebben, rolmodellen met een vergelijkbare culturele achtergrond aan het werk kunnen zien. Wij denken dat bedrijven / personen uit het netwerk van EZVN gezamenlijk dit tekort kunnen verkleinen.

Wij hebben al een aantal bedrijven uit het EZVN Netwerk die zich reeds spontaan hebben aangemeld voor deelname met hun bedrijf en zich kandidaat stellen voor één of meerdere Bliksemstages, aan dit unieke EZVN Project.

Echter we kunnen nog veel meer bedrijven gebruiken , doe mee en meld je aan !

  1. Meld je aan bij EZVN als mogelijke kandidaat voor het organiseren en begeleiden van een Bliksemstage door het sturen van een email naar info@ezvn.nl. Ook kan je bellen naar ons secretariaat op telefoonnummer: 010-2857581.
  2. EZVN neemt na ontvangst van je e-mail, telefonisch contact met je op, inventariseert de mogelijkheden / wensen van je bedrijf of organisatie en brengt je vervolgens in contact met JINC.
  3. JINC voorziet je vervolgens van alle benodigde gegevens, waarna je kunt beslissen om daadwerkelijk een Bliksemstage te gaan organiseren.

EZVN verzamelt de gegevens van alle rolmodellen, bedrijven en organisaties die vanuit het EZVN netwerk aan de Bliksemstages hebben meegedaan. Een aantal van de verhalen van de deelnemers aan het project willen we te zijner tijd bundelen in een publicatie ( Boekje/ Magazine) waarmee we ook anderen enthousiast voor EZVN én de Bliksemstages kunnen maken. Bij voldoende enthousiaste reacties van EZVN leden uit de regio Rotterdam, overwegen we om de samenwerking met JINC ook naar andere delen van Nederland uit te rollen.