EZVN als gesprekspartner

EZVN heeft al meer dan twaalf jaar ervaring met het bereiken van Nieuwe Nederlanders. In deze periode heeft EZVN een uitzonderlijke grote expertise opgebouwd. Door een combinatie van deze expertise met analysevaardigheden, creativiteit en pragmatisme en door het inzetten van EZVN Ambassadeurs zijn wij in staat om overheden, gemeenten en bedrijfsleven te helpen die met een diversiteitsvraagstuk worstelen.

Voor Nederlandse bedrijven zijn autochtonen nog altijd de ‘veilige keus’, concludeerde Iris Andriessen, wetenschappelijk medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Negatieve berichtgeving in de media en soms eigen slechte ervaringen met medewerkers met een niet-Nederlands achtergrond zorgt ervoor de werknemers bewust of onbewust autochtone sollicitanten nog steeds als de ‘veilige keus’ zien. Soms is hierbij regelrecht sprake van discriminatie, zoals bleek uit het onderzoek van Andriessen en haar collega’s uit 2008 waarin identieke sollicitatiebrieven en cv’s naar werkgevers werden verstuurd, de ene brief met een Nederlandse naam, de andere met een buitenlandse naam. Het aantal positieve reacties op de brieven met een niet-westerse naam lag lager dan op de brieven met een Nederlandse naam. Van de allochtonen jongeren tot 25 jaar met een HBO of WO diploma was vorig jaar 16 procent werkloos, tegenover 3 procent van de autochtone hoogopgeleide jongeren. Anno 2016 worstelen nog veel bedrijven met de vraag hoe invulling te geven aan een zo divers mogelijke arbeidspopulatie binnen hun bedrijf.

Brainstorm sessies

Het netwerk van EZVN Ambassadeurs biedt een verscheidenheid aan kennis, ervaring en visie. EZVN biedt gerichte brainstormbijeenkomsten gerelateerd aan specifieke vraagstukken die spelen binnen een organisatie. Tijdens deze brainstorms fungeren speciaal geselecteerde EZVN Ambassadeurs met relevante studieachtergronden en werkervaring als sparrings partners voor uw organisatie. Vragen die aan bod kunnen komen zijn: Wat is het imago van uw organisatie ? Hoe percipieert de beoogde doelgroep uw organisatie? Welke elementen schrikken af en welke elementen spreken aan? Hoe kan werving en selectie de doelgroep bereiken? Hoe kan talent worden behouden?

Trainingen & Workshops

Om daadwerkelijk een organisatie te worden die divers talent weet aan te spreken en te behouden, is bewustwording van de multiculturele samenleving en reflectie op het eigen referentiekader van groot belang. De diversiteitstraining die EZVN biedt draait dan ook niet zozeer om de zogeheten “interculturele competenties”, maar juist om begrip en inzicht in de realiteit van de multiculturele samenleving die Nederland is. De beelden, ervaringen, assumpties en verwachtingen van en over elkaar hebben direct invloed op dagelijkse interacties die maken dat een professional zich wel of niet thuis voelt en dus ook wel of niet presteert. Een inclusieve werkomgeving zorgt voor zelfverzekerde professionals als individu en een krachtig team als collectief.  Om deze reflectie te faciliteren maakt EZVN gebruik van bestaande concepten, waarbij  ‘diversity and inclusion’ als kracht en meerwaarde gezien worden voor het succes van een organisatie en het excelleren van professionals in de organisatie.

Advies over diversiteitstrajecten?

Wilt u advies inwinnen over diversiteitstrajecten dan is EZVN uw ideale partner.  Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over:

  • Diversiteitsbeleid – Het werven en behouden van Nieuwe Nederlanders voor uw organisatie.
  • Marktstrategie: Markt- en productontwikkeling onder Nieuwe Nederlanders. Wat is het groeipotentieel onder Nieuwe Nederlanders?
  • EtnoMarketing – Herontwerp van uw marketingstrategie om Nieuwe Nederlanders niet uit te sluiten.
  • Merkpositionering – Hoe zorgt u ervoor dat Nieuwe Nederlanders zich herkennen en identificeren met uw merk?

Bel gerust vrijblijvend ons secretariaat voor het maken van een persoonlijke afspraak.