EZVN is partner van de Database Topvrouwen!

De database voor topvrouwen is met veel roering in 2015 gelanceerd door VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en minister Jet Bussemaker van Emancipatie. Het aandeel vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven stijgt, maar niet hard genoeg. Voor het innovatief vermogen van bedrijven is diversiteit in bedrijven een natuurlijk en zakelijk belang. De database moet helpen om het percentage vrouwelijke bestuurders en commissarissen in 2016 op 30 procent te krijgen. Nu is dat nog respectievelijk 8,9 en 11,2 procent.
EZVN is partner van de databank topvrouwen, omdat wij het belangrijk vinden dat er voldoende goede vrouwelijke commissarissen met een andere etnische achtergrond ook in de databank worden opgenomen. Het afgelopen jaar hebben wij actief vrouwen uit onze databank voorgedragen voor opname in databank voor topvrouwen.

Topvrouwen

De databank Topvrouwen is er om zoveel mogelijk vrouwen die de vaardigheden en talent voor de top hebben in beeld te brengen voor bedrijven en executive searchbureaus. Met deze database wordt de doorstroom van excellente vrouwen naar de top van het bedrijfsleven aangejaagd. De minister en de werkgeversvoorzitter hebben geen enkele bemoeienis met het wervings- en selectieproces. Dat is en blijft een zaak van werkgevers en de searchbureaus die zij daar eventueel bij inschakelen.

Bestuurswisselingen
De bijna zevenhonderd commissarissen van de grootste bedrijven hebben kandidaten aangeleverd voor de database. Het moesten vrouwen zijn die bestuurservaring hebben en nog geen commissariaat vervullen. Het is de bedoeling dat zij in aanmerking komen voor de circa 150 jaarlijkse bestuurswisselingen in de top van de grootste Nederlandse bedrijven.

Geen quotum
Met de database willen De Boer en Bussemaker voorkomen dat er een quotum voor topvrouwen wordt ingevoerd. ‘Ik zie niets in dreigen, maar er alleen over praten en met papier wapperen brengt ons ook nergens’, zegt De Boer over de database. ‘Het moet een katalysator zijn. Misschien is er een blinde vlek bij bedrijven voor talent dat kan bijdragen aan een betere besluitvorming.’
Voor meer informatie bezoek de website: www.topvrouwen.nl
Wil jij ook op die lijst? En denk je dat je goed genoeg bent?
Meld je dan aan via info@ezvn.nl dan zorgen wij dat jouw naam bij Jet en Hans op het bureau komt te liggen!

Ken jij nog een topvrouw die op de lijst niet mag ontbreken, mail dan deze informatie aan haar door.