Procedure bij aanmelding en opzegging

Als een aspirant-deelnemer overgaat tot inschrijving, wordt de volgende procedure gevolgd:

Aanmelding:

 • Het inschrijfformulier komt via de website binnen bij het secretariaat van EZVN;
 • De voorzitter stuurt een factuur met begeleidend schrijven;
 • Zodra de betaling ontvangen is wordt dit gemeld aan de projectmedewerker die de
  betaling vervolgens registreert en doorgeeft aan de voorzitter en websitebeheerder;
 • De projectmedewerker stuurt de geldende regels voor opzegging en een welkomstbrief.
 • In de nieuwsbrief wordt de nieuwe deelnemer de gelegenheid geboden, indien de ruimte dit toelaat, zich voor te stellen;
 • Alle deelnemers ontvangen één keer per kwartaal een nieuwsbrief

Contributie:

 • De contributie is voor 1 jaar.
 • Twee maanden voor de afloop ontvangt u een factuur voor het volgende contributie jaar.

Opzegging:

 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden 3 maanden voor het einde van het lopende jaar. Indien dit niet gebeurt is de deelnemer verplicht de bijdrage voor het volgende jaar binnen zes weken na ontvangst van de nota te voldoen;
 • De projectmedewerker registreert en verwerkt de opzeggingen en stelt de voorzitter en websitebeheerder hiervan op de hoogte;
 • De projectmedewerker verwijdert de adres- en E-mailgegevens uit de mailingbestanden en factuuradministratie;
 • Opzegging kan ook door het bestuur geschieden, bijvoorbeeld als de deelnemer niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.