EZVN Awards

Met enige schroom maar ook met vertrouwen in de toekomst is gisteravond 25 sept jl. in de EZVN bestuursvergadering besloten dit jaar geen EZVN Gala avond met de daarbij horende verkiezingen van EZVN Zakenvrouw, EZVN Manager  en de EZVN Ondernemer van het jaar te houden. Hierbij de achtergrond en onze overwegingen, die dit besluit toelichten.

De afgelopen vijftien jaar heeft de Business club Etnische Zaken Vrouwen Nederland (EZVN) haar positie verstevigd binnen de Nederlandse samenleving.

In deze periode is een daadkrachtig  netwerk ontstaan van vrouwen met een andere etnische achtergrond, die allen als inspirerende  rolmodellen fungeren, waarbij het ondernemerschap hoog in het vaandel staat. Als vrouwen netwerk is EZVN een verbindende schakel naar algemene vrouwenorganisaties, ondernemersorganisaties, bedrijfsleven en politiek.

EZVN is ook de steunpilaar en de belangenbehartiger voor etnische zakenvrouwen, (jonge startende ondernemers) die ervoor kiezen om te participeren in onze samenleving en geïnspireerd willen worden om verder te groeien. Kennis en (inter)nationale netwerken worden opengesteld en gedeeld, zodat ook deze jonge etnische ondernemers gebruik kunnen maken van de kwaliteiten van meer ervaren ondernemers binnen de EZVN. De vele projecten die de EZVN heeft uitgevoerd o.a. “ Rolmodel stimuleert talent” zijn daar mooie voorbeelden van.

In 2018 heeft het Bestuur en de Raad van Toezicht het besluit genomen om voor EZVN een nieuwe koers te ontwikkelen. Bij deze nieuwe koers hoort een nieuwe strategie en een nieuw Bestuur.

Bij deze nieuwe koers van EZVN sluit  het gala zoals wij het de afgelopen 15 jaar vorm hebben gegeven niet geheel meer aan. Dat is de reden waarom het Bestuur besloten heeft in 2019 geen gala te houden.

We zullen uiteraard de verantwoordelijkheid voor de verbinding in de samenleving voor de jongere ondernemende generatie  blijven nemen.

Daar is na 15 jaar EZVN wel een   herijking voor nodig zodat in het voorjaar van 2020, EZVN en haar partners een nieuwe koers kunnen inzetten om EZVN én de EZVN activiteiten toekomstbestendig te maken.

Begin 2020 stellen wij graag een nieuw Bestuur aan u voor en delen wij de nieuwe koers met alle stakehouders.

Langs deze weg willen wij u  vooral hartelijk dank zeggen voor uw steun  de afgelopen jaren en we hopen ook in de nieuwe opzet weer een beroep op u te mogen doen.

Mocht u m.b.t. dit schrijven vragen hebben ben ik uiteraard altijd bereid toelichting te geven.

Mede namens de Raad van Toezicht,

Hoogachtend,

F.M. Russel
Bestuurder