Historie EZVN

Historische terugblik

Op 12 januari 2004 is de toenmalig genoemde businessclub Zwarte Zaken Vrouwen Nederland (ZZVN) formeel opgericht met een tweeledig doel, te weten:

  • het ondernemerschap van etnische vrouwen een extra impuls geven;
  • vrouwen met een andere etnische achtergrond op een hoge maatschappelijke positie in de maatschappij zichtbaar maken.

Die oprichting had een gedegen voorbereiding vanwege de steeds groeiende vraag van etnische zakenvrouwen naar een herkenbaar platform. EZVN is als zusterorganisatie van de European Federation Black Woman Business Owners (EFBWBO) al vanaf 1997 als netwerkorganisatie actief in Nederland. Met een netwerkbestand van samen meer dan 5.000 deelneemsters tracht EZVN samen met de EFBWBO aan te haken bij Europese ontwikkelingen met als doel de etnische zakenvrouw te organiseren om kennisuitwisseling en economische groei te realiseren in Nederland en de rest van Europa.

Vanaf de start in 2004 heeft de EZVN met behulp van veel vrijwilligers en een actief bestuur, de organisatie niet alleen op de kaart gezet, maar ook landelijke naamsbekendheid verkregen. In 2009 in haar jubileum jaar veranderde de business club haar naam van Zwarte Zaken Vrouwen Nederland (ZZVN) naar Etnische Zaken Vrouwen Nederland (EZVN).

Door de keuze voor de naam Zwarte Zaken Vrouwen werd in de eerste vijfjaar een statement gemaakt. Zwart riep in die tijd veel op. Die pioniers fase is de business club op haar weg naar professionaliteit ontgroeid en het werd tijd om verder te groeien.

De nieuwe koers van EZVN is gericht op niet alleen een verbreding van de doelgroep, maar ook een verdubbeling van het aantal participanten (naar 1.500 binnen de komende vijf jaar).  Op deze manier kunnen in de toekomst nog meer vrouwelijke ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond gebruik maken van de netwerken en deskundigheid van Etnische Zaken Vrouwen Nederland.

De EZVN is de afgelopen jaren gegroeid, mede door het actieve sponsorbeleid van het bestuur. Het bedrijfsleven, de overheid en vele instellingen dragen de organisatie een warm hart toe. De EZVN is inmiddels veranderd van een vrijwilligersorganisatie in een professionele netwerk-organisatie met betalende deelneemsters.