Onze visie

Nederlandse vrouwen, ondernemers en professionals met een andere culturele achtergrond hebben vaak een schat aan kennis, vaardigheden en ervaring, maar slagen er onvoldoende in zich te manifesteren als ondernemers, in leidinggevende (top) functies en als toezichthouders. Eén van deze barrières is het ontbreken van een goed netwerk. EZVN ziet een toekomst voor zich waarin deze vrouwen in Nederland hun netwerk vergroten én benutten waardoor ze meer gezien en gehoord worden en een rolmodel kunnen zijn voor toekomstige generaties.

Onze missie

EZVN stimuleert vrouwen met een andere culturele achtergrond om te ondernemen en zich te manifesteren op de arbeidsmarkt in leidinggevende (top) functies en als toezichthouders. Om dit te realiseren initieert EZVN mentorprojecten, voor basisschoolleerlingen, voor studenten, voor professionals en voor (beginnende) ondernemers, in samenwerking met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zodat EZVN bijdraagt aan proactief handelen. EZVN zet hiervoor haar ‘eigen’ rolmodellen in en biedt ze een podium.
Wij omarmen diversiteit en zetten aan tot doen, hoe gaan we om met de verschillen (Inclusie). Gedrag, waarden en spelregels staan centraal op de agenda van onze netwerkbijeenkomsten. EZVN gaat in gesprek met ministeries en organisaties als VNO-NCW om diversiteit en inclusie te bevorderen, omdat zij de macht hebben om werkelijk dingen te veranderen en teweeg te brengen.