Organisatie

EZVN heeft twee bestuursleden Maritza Russel (Oprichter en Voorzitter) en Natalie Holwijn (bestuurder). Beide bestuursleden zetten zich onbezoldigd in de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken. Dit doen zij beiden door initiatieven te nemen en afwisselend de bestuurswerkzaamheden te coördineren en (samen) uit te voeren. Beiden vertegenwoordigen ze de organisatie naar binnen en buiten.

Raad van Toezicht

Het bestuur wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht die op dit moment bestaat uit H.F. (Harriette) Verwey (voorzitter), Bregje van Spaendonck en F.J. (Frans) Lavooij, Fred Rozendaal.

Harriette Verwey (voorzitter)
Dr. H. F. (Harriette) Verwey is cardioloog en heeft als aandachtsgebied hartfalen en hartziekten bij vrouwen. Tevens was zij plaatsvervangend hoofd van de afdeling Hartziekten in het LUMC. Per juli 2017 is zij met pensioen.
Als hartfalenspecialist richtte zij zich vooral op diagnostiek en behandeling van ernstig hartfalen waaronder innovatieve chirurgie en behandeling met steunhart. Daarnaast had H.F. Verwey verschillende taken met betrekking tot onderwijs aan studenten, verpleegkundigen en post-doctoraal onderwijs. Hiernaast was ze voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding hartfunctielaboranten (SBHFL), een stichting die medeverantwoordelijk is voor de enige hbo-opleiding van hartfunctielaboranten in Nederland. Zij was lid van het Harttransplantatieteam Rotterdam/ Leiden en lid van de werkgroep Gender van de NVVC. Deze werkgroep heeft tot taak de aandacht te vestigen op de problematiek van hart- en vaatziekten bij vrouwen. 

Bregje van Spaendonck
Bregje studeerde Bestuur- en organisatiewetenschappen en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarnaast Public Management aan de London School of Economics & Political Science. Als juriste werkte ze bij Allen & Overy in Londen, op het parket van het ministerie van justitie in Arnhem, in Argentinië bij advocatenkantoor Estudio Bunge y asociados en bij Arcadis in Maastricht en Rotterdam. Daar maakte zij de overstap van lijnmanagent naar de commerciële kant als Client & Business Development Manager Europe. Bestuurlijk is ze betrokken bij een aantal Rotterdamse culturele organisaties, waaronder Etnische Zakenvrouwen Nederland en adviseert zij een aantal start-ups. De focus van Bregje op diversiteit in de boardroom heeft geleid tot het initiatief Board+, een concrete aanpak dat ‘vrouw + kleur’ toevoegt aan huidige executives in diverse boardrooms.

F.J. (Frans) Lavooij
Frans was tot 1 februari 2011 voorzitter van het bestuur van de Kamer van Koophandel Nederland. Ondanks zijn vele bestuursfuncties in het maatschappelijk middenveld is de heer Lavooij altijd ondernemer gebleven. En wel een van het Rotterdamse soort: “niet lullen maar poetsen”. Hij is directeur van Nedspice Holding B.V. Ook is hij eigenaar en grootaandeelhouder van een viertal bedrijven in de ICT-, muziek- en food-sector. Zijn bestuurlijke activiteiten bestrijken een breed spectrum. Ook is hij o.a. voorzitter van het CHIO en bestuurslid van Dutch Trade Board geweest. Is hij bestuurslid van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH), en voorzitter van de Nederlands-Oekraïens Centrum voor Handelsbevordering (NOCH). Voor zijn grote maatschappelijke inzet is hij door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Fred Rozendaal
Fred is jurist en bestuurskundige met zijn adviesbureau Waterkring adviseert hij opdrachtgevers bij organisatorische, strategische, sociaal-maatschappelijke en creatieve vraagstukken. Momenteel is hij Algemeen Directeur van de FEI (Fédérations Equestre Internationale) Europese Kampioenschappen Springen, Dressuur en Para-dressuur dat in 2019 van 19 t/m 25 augustus in Rotterdam plaats zal vinden. De organisatie van deze kampioenschappen is in handen van de gezamenlijke partners CHIO Rotterdam, KNHS, KWPN, en de Gemeente Rotterdam vertegenwoordigd door Rotterdam Topsport, Rotterdam Partners en Rotterdam Festivals.