President awards

EZVN (Maritza Russel) reikt jaarlijks een Presidents Award uit. De Award is een eerbetoon aan een individu of een organisatie die op hun gebied een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Deze kandidaat heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd door saamhorigheid van de multiculturele samenleving te bevorderen. Deze kandidaat heeft deuren geopend op politiek trein als ook in het bedrijfsleven en de prestaties van de kandidaat zijn daarbij niet onopgemerkt gebleven. De kandidaat verdient het om erkend te worden voor zijn/haar bijdrage. De award wordt uitgereikt door de beschermvrouw van EZVN Baroness Rosalind Howells of St Davids House of Lords UK Parliament.

Elisa Carter - fotocredits Oswald Bodeutsch

2017 Elisa Carter

Mevr. Carter werd in 2005 uitgeroepen tot Etnische Vrouwelijke manager 2005. Zij was destijds Bestuurder van GGZE Brabant Noordoost en CEO van de RIAGG Maastricht. Vanaf toen tot op heden heeft zij –  ondanks haar werkzaamheden in het buitenland –  voortdurend een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de EZVN. Mevrouw Carter was de eerste voorzitter van de Raad van Toezicht van de EZVN en onder haar voorzitterschap heeft de toenmalige ZZVN de transitie gemaakt naar de EZVN. Dit heeft een duidelijke verbreding bewerkstelligd van het netwerk. Het gedachtegoed van “Rolmodel stimuleert Talent” is onder haar leiding succesvol in de markt gezet. Mevrouw Carter heeft in vele organisaties altijd het gedachte goed van de EZVN uitgedragen, waardoor deze instellingen en bedrijven op structurele wijze een significante bijdrage leveren aan evenementen van de EZVN. Zij is thans speciaal Gezant van de minister van Volksgezondheid Milieu en Natuur op Curaçao.

prem-radhakishun-ezvn-presidents-awards-2016

2016 Prem Radhakishun

Prem Radhakisun, ontving in 2016 de presidents award uit handen van de beschermvrouw van EZVN Baroness Rosalind Howells of St Davids House of Lords UK Parliament. Prem Radhakishun is advocaat, programmamaker en regelmatig tafelheer bij DWDD. Hij werd geboren in Suriname, maar kwam na de Decembermoorden naar Nederland. Via Frans-Guyana vluchtte Radhakishun naar Nederland, waar hij in januari 1983 politiek asiel aanvroeg. Momenteel is Prem bij POWNED aan de slag, waar hij meer diversiteit en kleur in het nieuws brengt. Bij EZVN is hij vanaf de oprichting als adviseur betrokken. Ook presenteerde hij de eerste vijf jaar de Awards verkiezing.

2015 Mr. N.W. (Natalie) Holwijn

2015 Mr. N.W. (Natalie) Holwijn

EZVN Ambassadeur, Natalie Holwijn, ontving in 2015 de presidents award uit handen van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, drs. E.M.J. Ploumen. Drijvende kracht van EZVN en coördinator van het  project ‘Rolmodel stimuleert talent’ is Natalie Holwijn. In 2006 was zij genomineerd als EZVN manager van het jaar en zij maakt sindsdien actief deel uit van de ambassadeursraad van EZVN. In haar dagelijks leven is zij naast moeder van twee kinderen actief als investeerder in start ups en toezichthouder. Alle multiculturele talenten die ze de afgelopen jaren persoonlijk begeleidde geeft ze het volgende mee: ‘Durf te doen! Wees ondernemend, creatief, ambitieus, blijf jezelf te ontwikkelen en uitdagen, maar belangrijker nog: blijf jezelf ook al ben je “anders”!

Hans de Boer - EZVN presidents award 2014

2014 Drs. J. (Hans) de Boer

Hans de Boer, nam in 2014 de presidents award van House of Lords UK Parliament, Baroness Howells of St Davids in ontvangst. Hans de Boer is voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW,   Een voorvechter van Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheids groepen (PaVEM). Hij heeft op het gebied van multiculturele diversiteit een substantiële bijdrage geleverd door bedrijven te committeren meer allochtone vrouwen in dienst te nemen. Bij EZVN heeft Hans de Boer 7 jaar zitting gehad in de Raad van toezicht. Het succesvolle project “Rolmodel stimuleert Talent” komt uit zijn koker.

IMG_2346 yvonne thompson

2013 Dr. Y. (Yvonne) Thompson

In 2013 uitgereikt aan Yvonne Thompson, President of The EFBWBP. Zij wordt alom geprezen als een rolmodel in de zwarte gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Waar ze ook komt blijft zij vastbesloten om minderheden en vrouwen erkenning en een platform te bieden. Sinds de start van haar eigen PR-bedrijf meer dan 30 jaar geleden heeft Yvonne is zij op vele gebieden een pionier geweest.  De grondlegger van de eerste Engelse Zwarte Vouwen netwerk  – De EFBWBO “De Europese Federatie van Black Women Business Owners”. Op de verjaardag van Koningin Elizabeth werd zij in 2003 voor haar maatschappelijke diensten en inzet voor vrouwen emancipatie kleine bedrijven en minderheden gehonoreerd met de koninklijke benoeming, CBE (Commander van het Britse Rijk). In 2005 kreeg ze een eredoctoraat van de London Metropolitan University voor haar diensten aan het MKB bedrijven en haar werk op het gebied van massa communicatie in het Verenigd Koninkrijk. In 2014 publiceerde zij haar boek: 7 Traits of Highly Successful Women on Boards.

2012 Drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans

In 2012 uitgereikt aan Loek Hermans, Senator in de Eerste Kamer. Dhr. Loek Hermans was vanaf 2005- 2012 voorzitter van de jury voor de ondernemers en managers award van EZVN. Onder zijn deskundige leiding zijn niet alleen de afgelopen jaren topmanagers en top ondernemers geselecteerd en verkozen, maar zijn ook de juryreglementen vastgesteld en juryleden geselecteerd. Daarnaast heeft hij de organisatie bij zijn vele werkzaamheden als lobbyist meegenomen. Mede door het positief uitdragen van eerst Zwarte Zakenvrouwen Nederland als ook na de naamsverandering naar Etnische zakenvrouwen heeft hij de organisatie positief op de kaart in Nederland neergezet. EZVN is een begrip en niet meer weg te denken in het diversiteitslandschap van Nederland.

2011 Drs R. (Rob) Zuiverloon RA

In 2011 voor de vierde keer uitgereikt aan Rob Zuiverloon. Vanaf de oprichting van de Stichting Zwarte Zaken Vrouwen Nederland in 2004 heeft Rob Zuiverloon als lid in de jury plaatsgenomen. Zijn specifieke taak is het beoordelen van de financiële achtergronden van de kandidaten. Hij heeft een belangrijke bijdrage aan de positieverbetering en integratie van vrouwen uit etnische minderheden in Nederland. Zijn jarenlange inzet voor de bevordering van multicultureel ondernemerschap en ondernemerschap door vrouwen heeft velen het zetje gegeven naar maatschappelijk succes, naar een gelijke kans in onze samenleving. Daarnaast is Rob Zuiverloon betrokken bij INHolland Suriname, vanuit het besef dat ook in Suriname Hoger Beroepsonderwijs op een goed niveau moet worden verzorgd. Want Suriname, daar liggen toch zijn roots. Dat is ook de reden dat hij al sinds 1984 bestuurslid is van de stichting Curiel-Sibilo, een stichting die donaties doet aan verschillende hulpbehoevende stichtingen en organisaties in Suriname.

2010 Dr. H. F. (Harriette) Verwey

In 2010 voor de derde keer uitgereikt aan Harriette Verwey. Harriette Verwey is cardioloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij is een van de weinige artsen die zich in Nederland hebben gespecialiseerd in de vrouwencardiologie. Zij houdt zich onder andere bezig met beleids- en wetenschappelijk onderzoek en behandeling van vrouwen met verdenking van hart- en vaatziekten. Ook werkt zij aan het bewust maken van vrouwen én beroepsbeoefenaars dat ook vrouwen hart- en vaatziekten kunnen krijgen, en dat zij daarbij andere klachten kunnen hebben dan mannen. Harriette Verwey is een gewaardeerd spreker op wetenschappelijke congressen en symposia, en publiceert geregeld in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.

2009 F.J. (Frans) Lavooij

In 2009 voor de tweede keer uitgereikt aan Frans Lavooij, voorzitter van de kamer van koophandel Nederland. De heer Lavooij is vanaf de oprichting van de EZVN in 2004(toen ZZVN) de stille edoch drijvende kracht achter de organisatie. Als gewaardeerd Lid van de Raad van toezicht van de EZVN voert hij een actieve lobby  om de organisatie en haar leden uit te bouwen en positief op de kaart te zetten. Frans is in verschillende functies ook maatschappelijk actief. Zo is hij vanaf 2004 voorzitter van het bestuur van het CHIO (Concours Hippique International Officiel). Daarnaast is hij sinds 2005 voorzitter van de Stichting European United World Colleges. Hij bekleedt ook verschillende nevenfuncties in de besturen van onder meer het Rotterdams Philharmonisch Orkest, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de stichting Right to Play. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van het Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam en bestuurslid van de Stichting Bijzondere Gezondheidszorg.

2008 Mr. I.W. (Ivo) Opstelten

In 2008 voor de eerste keer uitgereikt aan Burgemeester Ivo opstelten van de Gemeente Rotterdam. De Beschermvrouwe van de organisatie Baroness Rosalind Howells prees de heer Opstelten voor zijn grote bijdrage aan de multiculturele samenleving van de Gemeente Rotterdam. Een gemeente met meer dan 174 nationaliteiten waar alle burgers vreedzaam, respectvol en positief de dialoog met elkaar voeren. Verder gaf zij aan dat de heer Opstelten door zijn persoonlijke inzet en positieve steun aan de ontwikkeling en participatie van allochtone vrouwen een significante bijdrage heeft geleverd aan het beslechten van vooroordelen en het slopen van glazen plafonds zowel in de politieke als zakelijke wereld. Nationaal als Internationaal gaf Ivo Opstelten aan dat hij grote waardering heeft voor de rol en de verantwoordelijkheid die vrouwen en met name allochtone vrouwen op zich nemen om hun gemeenschappen vooruit te helpen.