EZVN Privacy- en cookieverklaring

 

Stichting Etnische Zaken Vrouwen Nederland, tevens handelend onder EZVN, gevestigd aan de Van Oldenbarneveltplaats 442 te Rotterdam, (hierna: “EZVN”, “wij” of “ons” ) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.ezvn.nl (hierna: “Website”). In deze privacy- en cookieverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

 

Wij respecteren de privacy van onze leden en de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.

 

Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacy- en cookieverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatste gewijzigd op 24 mei 2018.

 

Doeleinden van de gevensverwerking

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via de Website verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de Website. Samengevat verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 1. Om de Website voor u te optimaliseren, verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 2. Om u te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen over onder meer onze events en/of diensten.
 3. Om u te informeren over en/of uit te nodigen voor onze events.
 4. Om u onze nieuwsbrief te sturen.
 5. Om uw betaling aan ons voor onder meer onze events af te handelen.
 6. Om, indien u reageert op onze oproep, advertentie of acties.
 7. Om u te kunnen bellen en/of te mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens (in sommige gevallen optioneel)
 • Telefoonnummer
 • Door u gestelde vragen aan onze medewerkers en/of bestuur
 • IP-adres
 • Cookie ID

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming. Ook kan het zijn dat we deze gegevens op grond van de wet mogen of moeten delen.

 

Bewaartermijn van uw gegevens

EZVN bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Nieuwsbrief

Met onze website bieden wij onze bezoekers een mogelijkheid om zich in te schrijven op een nieuwsbrief waarmee wij hen maandelijks informeren over interessante EZVN events en ontwikkelingen. Uw emailadres wordt alleen met uw toestemming aan de lijst van onze abonnees toegevoegd. Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u ons hierover informeren door een e-mail te sturen naar info@ezvn.nl of door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid via een speciale link in de nieuwsbrief. De abonneedatabase zal in geen geval aan derden worden verstrekt. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp als platform. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief gaat u ook akkoord met de Privacy verklaring van Mailchimp.

 

Cookies

Op de Website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze Website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze Website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze Website.

Functionele cookies:

Dit zijn cookies die geplaatst kunnen worden en die voor functionele doeleinden worden gebruikt zoals het doormeten van applicaties en gebruik hiervan.

Targeting cookies:

Dit zijn cookies die geplaatst kunnen worden via onze website en die gebruikt worden voor commerciële doeleinden waaronder het meten van transacties van derde partijen zoals Google Adwords en affiliates alsmede het tonen van gepersonaliseerde banners.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Social Media

Op de Website zijn knoppen opgenomen die het mogelijk maken om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken van Facebook, Twitter, linkedIn, Youtube, en via Whatsapp. Deze knoppen kunnen gebruikt worden door een code die door deze sociale netwerken wordt aangeleverd. Deze code plaatst daarbij ook een cookie op het device van de websitebezoeker.

Inzage en wijziging

Voor inzage en correctie van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Ons secretariaat helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene onder de huidige privacywetgeving. U kunt contact opnemen met:

 

EZVN

info@ezvn.nl

Van Oldenbarneveltplaats 442 te Rotterdam

010-2857582

www.ezvn.nl

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.