Rolmodel stimuleert Talent

‘Op hun 23ste hebben ze soms al twee studies achter de rug en in drie maatschappelijke commissies gezeten. Als ik dat vergelijk met de tijd waarin ik zelf studeerde… Het is verbazingwekkend om te zien wat zij nu allemaal doen. En hoe goed.’ Aan het woord is een leidinggevende van een grote organisatie, die op zoek is naar hoogopgeleide en ambitieuze werknemers. En de mensen over wie ze spreekt, zijn deelnemers aan het project Rolmodel stimuleert Talent. Hoogopgeleide en ambitieuze jongeren die staan te trappelen om aan de slag te gaan. Perfecte match, zou je zeggen. Toch weten vraag en aanbod elkaar maar moeilijk te vinden. Wat is hier aan de hand?

Onderzoek

Volgens de laatste cijfers uit de FORUM Monitor naar de effecten van de economische crisis op de arbeidsmarktpositie van allochtonen komt een aantal andere opvallende gegevens naar voren:

  • de werkloosheid onder allochtone vrouwen stijgt nu ook van 10 tot 12%;
  • de werkloosheid groeide vooral onder Surinaamse vrouwen;
  • de tweede generatie heeft het moeilijker dan de eerste generatie;
  • vooral de tweede generatie Marokkaanse mannen en Surinaamse vrouwen is vaker werkloos dan de eerste generatie;
  • allochtonen buiten de Randstad zijn vaker werkloos;
  • het aantal allochtonen met een vaste baan is afgenomen evenals het aantal zelfstandige ondernemers.

Na het afstuderen lopen allochtone starters verder tegen extra belemmeringen aan bij het vinden van een volwaardige baan. Zij beschikken meestal niet over de juiste contacten, noch over hoger opgeleide ouders met een netwerk waar ze gebruik van kunnen maken.

Coaching met driedubbele ‘win-win’

De feiten op een rijtje. Aan de ene kant zitten werkgevers te springen om goede, nieuwe krachten. En aan de andere kant studeren elk jaar weer méér talentvolle allochtone kandidaten af aan hogeschool en universiteit. Momenteel is ongeveer 12% van de studenten in het hoger onderwijs van allochtone afkomst. En dit percentage is stijgende. Vooral op de universiteiten is het aantal allochtone studenten de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Bijna tweederde van deze groep behoort tot de niet-westerse allochtonen. Werkgevers komen echter nauwelijks met hen in contact, terwijl het de allochtone starters zelf vaak aan een netwerk ontbreekt (en soms nog aan extra vaardigheden) om toegang te krijgen.

Een patstelling die om een doorbraak schreeuwt, vinden EZVN (Etnische Zaken Vrouwen Nederland) en UWV. Daarom starten ze in 2009 het coachings project Rolmodel stimuleert Talent.

Bij dit coachingsproject snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds worden de rolmodellen van de EZVN en hun netwerk van bedrijven en andere organisaties (als coach) ingezet.

Anderzijds krijgen hoogopgeleide allochtone starters de kans hun netwerk uit te breiden, carrièremogelijkheden te verkennen en hun talent en vaardigheden verder te ontwikkelen. Op hun beurt kunnen deze jonge, ambitieuze vrouwen later als rolmodel bijdragen aan een betere samenleving.

Hoe werkt het? Coaching in een notendop

Na selectie worden de deelnemers (hoogopgeleide allochtone ‘starters op de arbeidsmarkt’) aan rolmodellen uit het netwerk van de EZVN gekoppeld. Voor een halfjaar vormen zij duo’s van coach en coachee. Elk koppel voert regelmatig individuele gesprekken. De onderwerpen zijn mede afhankelijk van de behoeften van de coachee, maar zullen vaak betrekking hebben op loopbaanontwikkeling en bijbehorende keuzes. Ook diversiteit is een belangrijk gespreksthema. Van de coach wordt verwacht dat met name de culturele barrières die de coachee ervaart besproken worden.

Wie zijn de jonge talenten in het project?

De doelgroep van Rolmodel stimuleert Talent bestaat uit hoogopgeleide allochtonen tussen de 20 en 35 jaar oud: jongeren in het laatste jaar van hun studie of net afgestudeerd (hbo of WO) en ‘gevorderden’ met twee tot vijf jaar werkerervaring.

Ben je geïnteresseerd geraakt in het project en voldoet je profiel aan bovenstaande criteria, meld je dan aan via je werkcoach van het UWV Werkbedrijf of bel de EZVN voor meer informatie.