Selectieprocedure

De nominatie gaat volgens een vaststaand proces.

1. De voorselectie

Het bestuur van EZVN maakt een eerste selectie uit alle inzendingen en beoordeelt ingekomen portfolio’s op volledigheid en op basis van de opgestelde beoordelingscriteria. Uit deze selectie worden vervolgens vijf kandidaten voorgelegd aan de jury. De jury draagt zorg voor een zorgvuldige en onafhankelijke jurering op grond van de criteria, zoals die in artikel 6 van het juryreglement zijn omschreven. Belangrijke criteria zijn met name een duidelijk groeiperspectief, zichtbare ambitie en een bepaalde omzet cq salaris. Verder maakt een persoonlijk gesprek altijd onderdeel uit van de eerste selectie.

2. Presentaties en kennismaking jury

De geselecteerde kandidaten presenteren zich tijdens een speciale jurybijeenkomst aan de juryleden. De kandidaten worden naast hun dossier, beoordeeld op de vorm en inhoud van de presentatie, zakelijk inzicht en charisma. De juryrondes resulteren in 3 genomineerden voor de titel van EZVN Zakenvrouw Nederland, 3 genomineerden voor de titel van de EZVN Manager Nederland en 3 genomineerden voor de EZVN Ondernemer Award.

3. De verkiezingsavond

Tijdens een prestigieus gala presenteren de genomineerden zich live en middels een film aan het publiek.  Tijdens het gala worden de winnaressen bekend gemaakt.

Procedure in het kort:

 • Aanmelden van kandidaten kan in de periode van 1 maart tot 1 september 2019.
 • Kandidaten worden na aanmelding gescreend.
 • Op 4 oktober 2019 worden de genomineerden voor de EZVN Awards 2018 door de jury bekendgemaakt.
 • Op 16 november 2019 worden de winnaressen van de EZVN Awards tijdens een feestelijk Gala diner gepresenteerd.

Criteria voor de EZVN Awards

Voor de EZVN Zakenvrouwen Award komen in aanmerking:

 • Vrouwen met een etnische achtergrond die minimaal twee jaar staan ingeschreven bij een van de Kamers van Koophandel in Nederland en een onderneming leiden in Nederland;
 • Die in hun onderneming minimaal twee personen (2 fte) op de loonlijst hebben en het afgelopen jaar een positief eigen vermogen hebben opgebouwd. Daarnaast hebben deze vrouwen de afgelopen jaren niet alleen uitzonderlijk gepresteerd met hun onderneming, maar hebben ze een duidelijk groeiperspectief en ambitie voor ogen.
 • De kandidaten voor de ondernemersprijs moeten financiële gegevens (jaarstukken) overleggen. Zonder financiële gegevens wordt een kandidaat niet gescreend.

De jury beoordeelt kandidaten onder andere op het hebben van een duidelijk groeiperspectief en ambitie voor hun reeds bloeiende onderneming. Het is de jury daarbij vooral te doen om vrouwen die door hun visie en aanpak als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere etnische ondernemers.

Voor de EZVN Managers Award komen in aanmerking:

 • Vrouwen met een etnische achtergrond, die een topfunctie bekleden binnen het bedrijfsleven of de (semi) overheid;
 • Daarnaast hebben deze vrouwen de afgelopen jaren niet alleen uitzonderlijk gepresteerd in hun functie, maar zich ook positief onderscheiden op het gebied van leiderschap.

De jury beoordeelt de kandidaten onder andere op het juist weten te benutten van verschillen en deze verschillen niet als een probleem zien. Het is de jury daarbij vooral te doen om vrouwen die door hun visie en aanpak als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere managers met een etnische achtergrond.

Voor de Jong EZVN Award komen in aanmerking:

Jonge (20-35) talentvolle ambitieuze vrouwen met een innovatieve verfrissende aanpak of ondernemersinitiatief. Bedrijf moet al minimaal 1 jaar ingeschreven staan bij de kvk en niet langer dan 5 jaar actief zijn.

De jury beoordeelt kandidaten onder andere op het hebben van een duidelijk groeiperspectief en ambitie voor hun reeds bloeiende onderneming. Het is de jury daarbij vooral te doen om vrouwen die door hun visie en aanpak als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere Etnische ondernemers.

Wie kunnen worden voorgedragen?

 • Leden van EZVN en leden van geassocieerde organisaties en netwerken.
 • Relaties van (leden van) netwerken. Kandidaten hoeven geen lid van een netwerk te zijn.

Download hier het nominatie formulier, vul de gegevens in en mail het naar zakenvrouwen@ezvn.nl

EZVN Zakenvrouw 2019

Ken jij een etnische zakenvrouw die voldoet aan de genoemde criteria?

formulier: Nominatie EZVN Zakenvrouw 2019

EZVN Manager 2019

Ken jij een etnische manager die voldoet aan de genoemde criteria?

formulier: Nominatie EZVN Manager 2019

EZVN Ondernemer 2019

Ken jij een jonge innovatieve onderneemster die voldoet aan de genoemde criteria?

formulier: Nominatie EZVN Ondernemer 2019