The Future is Female

Een hoog percentage van studenten met een migrantenachtergrond in met name de studenten die op het MBO onderwijs zitten, breekt voortijdig de opleiding af. Niet alle studenten doorlopen de opleiding met gemak. Er is een fors percentage uitvallers (bijna allemaal studenten met een migranten achtergrond). Daarbij doet een deel van de studenten ook 3, 4 of zelfs 5 jaar over de opleiding.  Veel van deze leerlingen ontberen een goed netwerk binnen de Nederlandse samenleving vanwege hun culturele achtergrond.

Albeda College en EZVN zien kans een bijdrage te leveren aan de oplossing van deze problematiek.  Daarom lanceren zij gezamenlijk het Project: THE FUTURE IS FEMALE’

Met het project ‘THE FUTURE IS FEMALE’ willen wij de studenten die het gedurende de opleiding moeilijk hebben hulp aanbieden, door het inzetten van rolmodellen uit het netwerk van EZVN. Binnen de opleiding is al veel aandacht voor het persoonlijk leven en groei van de student. ‘THE FUTURE IS FEMALE’ voegt daar extra support aan toe van mentoren die de studenten een nieuw en nuttig perspectief op leiding en visie in de maatschappij kunnen bieden. Rolmodellen uit het EZVN netwerk hebben vaak dezelfde soort barrières moeten overwinnen als de barrières die de studenten tegenkomen. Denk aan het ontbreken van een netwerk, te weinig zelfvertrouwen, het vinden van een balans tussen werk, gezin en studie, overgang van het MBO/HAVO naar HBO onderwijs, omgaan met weerstand van huis uit, financiële stress en omgaan met cultuurverschillen. De diversiteit van het netwerk van EZVN sluit goed aan bij de diversiteit van de studenten van Albeda College.

Het grotere doel

Met het project willen de initiatiefnemers de studieresultaten van de studenten bevorderen, voortijdige schooluitval verminderen en het leven van de studenten beïnvloeden. Voorop staat dat de studenten die zelf de goede ‘Female Is Future hun succes in eigen hand hebben.

Het einddoel van het project is dat de MBO’ers met een andere culturele etniciteit  leren, met een besef van realistisch optimisme, het economische leven in te stappen. Zich verre houdt van illegale praktijken en te gaan voor de eigen kansen. Ondertussen wordt  extra kennis verstrekt over  de ondernemersnetwerken en overheidsinstanties op het terrein van het midden en kleinbedrijf . Zodat  er meer kennis en vaardigheden komen  om hun  levensdoelen te bereiken.

Verslag 1e The Future is Female

Meldt u aan

  Voornaam

  Achternaam

  Bent u al lid?

  Aantal kaarten

  E-mailadres

  Eventuele extra opmerkingen